Den svenska standarden för HAN-port är att alla mätare ska ge en given mängd ström till utrustning som Pulse, så att de kan fungera optimalt utan att vara anslutna till ström.


⚠️ Texten nedan gäller för Kamstrups modellen Omnimeter men inte för modellen Omnia e-meter där Pulse ska fungera som vanligt utan extern ström ⚠️


Kamstrups mätare av modellen Omnimeter ligger utanför denna standard och ger för lite ström till Pulse för att den ska fungera normalt. Eftersom Pulse används för lastbalansering vill vi ändå ta emot data så ofta som möjligt från mätaren. Mätaren skickar data till oss var 10:e sekund.

När Pulse har skickat data stänger den av WiFi-kortet för att spara ström. Det innebär att den även kopplar bort från kundens nätverk. När vi har fått data från mätaren aktiverar Pulsen WiFi-kortet, ansluter till kundens nätverk, ansluter till vår server, skickar data, kopplar sedan av igen och stänger av WiFi-kortet.

Under optimala förhållanden sker detta vanligtvis så snabbt som 0,6 sekunder. Om anslutningen tar längre tid än 1 sekund måste Pulse ladda sitt interna strömminne. Varje extra sekund anslutningen tar motsvarar minst 10 sekunders extra kostnad. I praktiken innebär detta att överföringen av data kan vara instabil. Med för lite ström kan Pulse starta om och paket med data gå förlorade.

Om det är möjligt att ansluta Pulse till ström via USB konstant, kommer det att ta bort utmaningen, eftersom Pulse inte behöver spara ström:

Illustration av Pulse ansluten till HAN-port och USB till ström.

Olika sätt att förbättra anslutningen:

  • Ge Pulse en fast IP-adress. Minskar den tid Pulse måste vänta på att den tilldelas.

  • Se till att signalstyrkan Pulse har till nätet är tillfredsställande (bättre än -80), så att den inte kämpar med anslutningen på grund av dålig täckning.

  • Ge Pulse en fast kanal på nätverket. Låsning av Pulse till en mindre upptagen kanal kommer att förbättra tiden för anslutning.

  • På mesh-nätverk, ange en fast accesspunkt (AP - Access point) som Pulse kan ansluta till. Det gör att Pulse inte lägger tid på att ansluta till en punkt med dålig täckning eller liknande.

Alla lösningarna ovan kommer bara att kunna förbättra situationen, men inte fixa den helt. Endast ström ansluten via USB kommer att göra det.


Hittade du svaret?