Vi får ofta frågor om vilka inställningar vi rekommenderar när du smartladdar med Tibber. Nedan finner du en översikt över rekommenderade inställningar. Det kan förstås finnas undantag men generellt gäller följande:

Förklaringar:

Integrerade laddboxar:

En laddbox som kan styras via Tibberappen och kan lastbalanseras med Tibber Pulse eller Watty. Easee och Zaptec är laddboxarna som är kompatibla med Tibber.

Integrerade bilmodeller:

Bilmodeller som du kan ansluta och styra via Tibber. En översikt över dessa bilmodeller finns här och under Power-ups i appen. Med integrerade bilmodeller kan du ladda smart oavsett vilken laddbox du har.

Icke-integrerade bilmodeller:

En bilmodell som inte kan styras direkt via Tibber. Så länge du har en laddbox som kan kommunicera med Tibber kan du fortfarande ladda smart via laddboxen.

Mer om hur det fungerar kan du läsa här.

Rekommenderade inställningar:

En eller flera integrerade laddboxar och en eller flera icke-integrerade bilmodeller:

Smartladdning kommer endast att vara tillgänglig från laddboxen/laddboxarna. Här måste du också lägga till bilen/bilarna i appen för att smartladdning ska bli tillgängligt.

En eller flera integrerade laddboxar och en eller flera integrerade bilmodeller:

Smartladdning är möjlig ifrån laddaren/laddarna och/eller bilen/bilarna. Vi rekommenderar att du endast väljer att smartladda ifrån laddboxen/laddboxarna.

En eller flera integrerade laddboxar och flera bilmodeller varav minst en är icke-integrerad:

Smartladdning är möjlig ifrån laddaren/laddarna samt från den/de integrerade bilarna. Vi rekommenderar att du endast väljer att smartladda ifrån laddboxen och i inställningarna för laddboxen väljer vilken bil som kopplats in inför laddsessionen. Detta för att vi ska veta vilken bil som kopplats in och ska laddas.

Fick du svar på din fråga?