Tesla – Felsökning

De vanligaste problemen för smartladdning med Tesla.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Kända problem:

Problem

Möjlig lösning

Felmeddelandet "Laddning avbruten" från Tesla-appen: Detta händer när bilen är laddad, men vi gör fortfarande underhållsladdning. Troligtvis orsakas detta felmeddelande av en växling mellan en- och trefasladdning.

Försök att ställa in laddaren så att den bara erbjuder 1- eller 3-fasladdning på ett enkelt sätt. Om du inte hittar den här inställningen, kontakta support så hjälper vi dig.

Observera att om du också laddar en annan bil som kräver 1-fasladdning måste Easee-laddaren vara i antingen 1-fasläge eller automatiskt läge.

Planerad avgång / laddning i bilen kan skapa problem.

Vi rekommenderar att du stänger av detta.

Bilen börjar ladda igen av sig själv: Bug i Tesla-firmware gör att bilen börjar ladda igen, även när smartladdning försöker stoppa den.

Aktivera och inaktivera schemalagd avgång / laddning igen.

Vampire drain / slävurladdning: En vanlig fråga från kunder är om vår integration med Tibber leder till självurladdning. Under det senaste året har vi gjort en hel del förändringar för att säkerställa att vi håller självurladdningen till ett minimum.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska antalet anslutningar vi gör med bilen och kontrollerar också om bilen redan "sover" för att undvika onödig väckning av bilen.


Bra att veta:

Vi har tyvärr inte stöd för att ändra scheman som redan är inställda i bilen. Vi är beroende av att skicka kommandon (start/stop) i det ögonblick vi vill starta / stoppa laddningen. När Tibber skickar kommandon kommer detta att åsidosätta scheman som ställts in i bil- och bilappen, men inte ändra dem.

TeslaFi ger en bra översikt över de senaste programuppdateringarna här: https://www.teslafi.com/firmware.php. Versionsnumren är desamma för alla Teslas, men kan innehålla modellspecifika ändringar.

Utgivningsanmärkningar och mätvärden för uppdateringarna: Teslascope / Teslapedia innehåller release-anvisningar och mätvärden om varje programuppdatering för Tesla-fordon: https://teslascope.com/teslapedia/software.

Teslas egna informationssidor:


Fick du svar på din fråga?