På svenska elmarknaden behöver varje anläggning (kan bestå av ett eller flera hushåll) ett Elnätsavtal och ett Elavtal.

Elnätsavtalet tecknas med nätbolaget som äger elnätet i anläggningens elområde.

Elavtalet tecknas med en elleverantör som Tibber.

Fakturan från nätbolaget kan för många vara lite svår att få grepp om.

Vi kan hjälpa dig med en allmän förklaring men besök gärna ditt nätbolags hemsida för en mer genomgående beskrivning av nätfakturan.

Varför betalar du nätavgifter?

Nätbolaget ansvarar för att överföra el till ditt hem från kraftverken och du betalar nätavgift för denna tjänst. Nätbolagen har monopol inom sitt område så det är inte möjligt att ändra detta på samma sätt som du kan byta elbolag. Elnätsavgifterna ska täcka utveckling, underhåll och drift av elnätet.

Vad betyder de olika delarna på fakturan?

Fast elöverföringsavgift / elnätsavgift:

Denna kostnad kan du se som en månadsavgift

Rörlig elöverföringsavgift / elnätsavgift

Denna del av avgiften baseras på hur mycket el du använder, vilket mäts i KiloWattTimmar (kWh).

Energiskatt:

Energiskatt som går till staten

Moms:

mervärdesskatt som går till staten

Elhandel:

Denna bit är vad Tibber fakturerar för så det ska inte vara någon kostnad för elhandel på din nätfaktura för perioder du har elavtal hos Tibber.


Hittade du svaret?