Alle samlinger
Elbillading
Smartlading og ladebokser
Oppdatert informasjon om Easee ladeboks
Oppdatert informasjon om Easee ladeboks
Oppdatert over en uke siden

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) annonserte 12.juni at det ikke vil protesteres mot svenske Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken. Dersom ingen andre myndigheter motsetter seg vedtaket innen 15.juni og domstolen i Sverige stadfester vedtaket fra Elsäkerhetsverket, vil et salgsforbud også bli innført i Norge.

Nkom og Direktoratet for samfunnssikkerhet konstaterer at de ikke kjenner til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos dem som bruker ladere fra Easee. Det er ikke rapportert inn feil som kan medføre fare for liv og helse, og norske myndigheter har derfor ingen indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.

Vi følger situasjonen tett og vil oppdatere våre kunder så snart vi har mer informasjon.


For mer informasjon, se Nkoms spørsmål og svar om Easee.
Svarte dette på spørsmålet?