Alle samlinger
📊Slik får du kontroll over nettleien
Har du utfordringer med effektbalansering og elbillading?
Har du utfordringer med effektbalansering og elbillading?
Vi vil gjerne hjelpe! Ta en titt her for mer informasjon.
Sondre Sandvoll avatar
Skrevet av Sondre Sandvoll
Oppdatert for over en uke siden

Effektbalansering med Zaptec-ladeboks

Enkelte kunder med Zaptec-ladebokser kan oppleve at effektbalansering ikke fungerer slik som det skal. Dette skyldes manglende informasjon fra ladeboksen, og Zaptec arbeider med å rette opp i dette.

❗️Se gjerne status i Status Page for potensielle avvik med Zaptec-ladebokser ❗️


Effektbalansering med Easee-ladeboks: begrensninger på IT/TT-nett og 3-faselading

Med innføringen av effektbalansering kan vi justere ladeeffekten og hjelpe slik at du som kunde kommer under den ønskede forbruksgrensen du har satt. Dersom vi reduserer effekten til 11A eller lavere, og du har Easee-ladeboks låst til 3-faselading, stopper ladingen og vi har ikke mulighet til å starte den igjen. Dette skyldes begrensninger hos Easee, og vi anbefaler å sette Easee-ladeboksen i automodus eller 1-fase. Ved 1-faselading vil bilen lades noe saktere enn på 3-fase, men det er såpass liten forskjell at du trolig ikke vil merke noe til det.

Sjekk ut denne artikkelen i Supportsenteret vårt for å finne ut hvordan du aktiverer 1-faselading i Easee-appen.


Svarte dette på spørsmålet?