Ny fakturamodell - mest stilte spørsmål
Oppdatert over en uke siden

Vi ser at mange har spørsmål om vår nye faktureringspraksis. Under har vi derfor samlet de mest stilte spørsmålene og svar.


Spørsmål og svar om faktura:


Spørsmål og svar om ny fakturamodell:

1. Dette ønsker jeg ikke. Hvordan kan jeg avslutte avtalen med Tibber?

Dersom du ønsker å avslutte strømavtalen med Tibber er korrekt fremgangsmåte å kontakte ny strømleverandør for å opprette avtale. Avtalen med Tibber blir automatisk avsluttet når nytt selskap starter opp sin avtale. Dette sikrer en sammenhengende strømleveranse. I henhold til markedsreglene kan nytt selskap starte avtalen tidligst 2 dager frem i tid. Du vil likevel motta faktura fra Tibber som inneholder:

  • Faktisk forbruk september

  • Estimert forbruk halve oktober eller frem til valgt forfallsdato

  • Tibber abonnement kr 39

Så lenge avtale med nytt strømselskap starter i løpet av oktober skal du da kun betale for faktisk forbruk september og månedsbeløpet på kr 39. Du kan la være å betale det estimerte forbruket. Det blir ikke generert en ny faktura uten estimat, men estimert forbruk blir godskrevet.
Faktisk forbruk for eventuelle dager i oktober vil komme på egen sluttfaktura i starten av november.

Alt av produkter som er kjøpt i Tibber Store kan du fortsatt styre manuelt fra Tibber-appen, men du vil få redusert funksjonalitet, da Tibber ikke kan styre det basert på strømpris.

2. Hvorfor endrer Tibber faktureringspraksis nå?

Tibbers filosofi har alltid vært å ikke tjene penger på strømmen du bruker og det er veldig viktig for oss at det fortsatt skal være slik. Den store økningen i innkjøpskostnader for strøm gjør at vi har sett oss nødt til å endre faktureringspraksisen vår for å holde påslaget på strømprisen lavt, og vi har per i dag ingen annen måte å kunne sikre lavest mulig påslag på. Tibber kjøper inn og betaler for strøm hver dag, og har frem til nå lagt ut for kundene våre i opptil 45 dager før fakturaen betales. Med de nye faktureringsrutinene vil vi fakturere for faktisk og estimert forbruk frem til forfallsdato, og slik kan vi redusere antall dager vi trenger å legge ut penger for.

3. Hva vil den nye faktureringspraksisen bety for meg som kunde?

Oktober vil være en overgangsmåned der du vil måtte betale for faktisk strømforbruk i september, og estimert forbruk for halve oktober, eller fram til den forfallsdatoen du selv har satt i appen. Strømmen blir ikke dyrere, og du vil ikke betale for mer enn strømmen du faktisk bruker. For fakturaen som kommer 1. november vil du betale for faktisk forbruk for gjenværende dager av oktober og estimert forbruk frem til din forfallsdato i november, samtidig som det gjøres en korrigering for strømforbruket ditt i oktober. På denne måten blir faktureringsperioden din 30 dager fremover hvorav en del er er estimert og en del er faktisk forbruk.

4. Hvorfor har ikke Tibber informert kundene om dette tidligere?

Vi er fullstendig klar over at dette har kommet brått på våre kunder og vi beklager veldig at denne informasjonen ble kommunisert ut sent. Vi forstår at mange er frustrerte, men vi har per i dag ingen annen måte å kunne sikre lavest mulig strømpris på. Vi har i det lengste jobbet for å finne en annen løsning og håpet at det skulle komme på plass en garantiordning for strømselskaper slik som i våre naboland. Vi har vært i dialog med både energikomiteen på Stortinget, Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet, men har ikke fått noen avklaring.

5. Hvorfor øker ikke Tibber heller påslaget per kWt?

Siden oppstart har vi hatt som mål å ikke tjene penger på strømmen du som kunde bruker, men heller hjelpe deg med smarte løsninger for å flytte strømforbruket sitt, bruke mindre strøm og holde kostnadene så lave som mulig. Dette ønsker vi å fortsette med, og derfor har det ikke vært aktuelt å øke påslaget på strømmen du bruker.

6. Står Tibber i fare for å gå konkurs?

Tibber holder ikke på å gå konkurs og vi har ikke dårlig økonomi. Mange norske strømselskaper opplever i dag utfordringer med store kostnader knyttet til handel av strøm på vegne av sine kunder. Likevel er kostnadene til strømhandel en utfordring når strømprisene er så høye og rentene på banklån øker. I kombinasjon med fraværet av statsgarantier og en strømstøtte som utbetales til nettselskaper i stedet for strømleverandørene, så har vi vært nødt til å endre vår faktureringspraksis for å møte disse utfordringene. Som en utfordrer som alltid har stått på barrikadene for lave strømpriser og for å ikke ta påslag på strømmen vi selger, har ikke Tibber samlet opp masse ekstra inntekter fra kundene slik mange andre strømselskaper har. Å endre vår faktureringspraksis er derfor den løsningen som vi anser som best på lang sikt, og som fortsatt vil sikre deg som kunde lave strømpriser.

7. Legger Tibber nå byrden over på kundene?

Vi har stor forståelse for den vanskelige situasjonen mange er i som følge av de høye strømprisene vi har i dag, og vår intensjon har ikke vært å gjøre det vanskeligere for de kundene som allerede sliter med økonomien. Derfor lanserer vi nå samtidig muligheten til å velge forfallsdato selv og kunne søke om betalingsutsettelse. Det er også viktig for oss å presisere at vi ikke gjør kundene våre til “bank” for oss. Med fakturering for delvis faktisk og delvis estimert forbruk frem til forfallsdato, er det ingen kunder som betaler for strøm de ikke allerede har brukt. Eventuelle korrigeringer skjer på neste faktura.

8. Jeg har avsluttet eller er på vei til å avslutte mitt kundeforhold i Tibber og har fått estimert forbruk på siste faktura. Hva gjør jeg?
Avtalen med Tibber blir automatisk avsluttet når nytt selskap starter opp sin avtale. Dette sikrer sammenhengende strømleveranse.

Du har mottatt faktura fra Tibber som inneholder:

  • Faktisk forbruk september

  • Estimert forbruk oktober eller fram til valgt forfallsdato

  • Tibber abonnement kr 39

Så lenge avtale med nytt strømselskap starter i løpet av oktober skal du da kun betale for punktene faktisk forbruk september + månedsbeløpet. Det blir ikke generert en ny faktura uten estimat, men estimert forbruk blir godskrevet.


Faktisk forbruk for eventuelle dager i oktober kommer på en egen sluttfaktura i starten av november 📆


Vi setter stor pris på både ris og ros vi har fått fra dere kunder de siste dagene. Det motiverer oss til å fortsette å jobbe for det som alltid har vært Tibbers mål; å ikke tjene penger på strømmen dere bruker, og å hjelpe dere med smarte løsninger slik at det blir lettere å bruke mindre strøm, og ikke minst hjelpe dere med å bruke strøm når prisen er på sitt laveste.

Svarte dette på spørsmålet?