Alle samlinger
💸 Fakturering
Nettleie og gjennomfakturering kort forklart
Nettleie og gjennomfakturering kort forklart
Marita avatar
Skrevet av Marita
Oppdatert for over en uke siden

Gjennomfakturering er når strøm og nettleien samles på en og samme faktura. Dette kan gi god oversikt for kunden, men er dessverre ikke så lett å få til i praksis 👩🏼‍🏫

Strømselskap som tilbyr gjennomfakturering gjør jobben for nettselskapet med å kreve inn pengene for nettleien. Det er da strømselskapet som sitter med ansvaret for å få inn betaling. Gjennomfakturering ville krevd økte kostnader på vår avtale, kostnader vi ikke ønsker å pålegge kundene våre 💸

Vi jobber med å gi oversikt over nettleien til de ulike nettselskapene i Tibber appen. Samtidig krysser vi fingrene for en god nasjonal standard for gjennomfakturering, som ikke medfører merkostnad for strømselskap eller kunder 🤞🏾

Svarte dette på spørsmålet?