Alle samlinger
💸 Fakturering
Slik beregner vi din faktura
Slik beregner vi din faktura
Tine avatar
Skrevet av Tine
Oppdatert denne uken

Strømprisen varierer time for time hele døgnet - det samme gjør forbruket ditt. Snittprisen på forbruket ditt blir beregnet ut ifra strømforbruk og tilhørende strømpris innenfor en gitt time. Derfor kan din snittpris avvike fra andre Tibber-kunder, selv i samme prissone 📊

Om du ønsker å se forbruk og kostnad, time for time eller dag for dag, finner du dette i Tibber-appen under Analyser ➡️ Forbruk ➡️ Se detaljert graf 🤓


Grunnlaget for din strømfaktura består av følgende deler:

1) Strømforbruk: Faktisk strømforbruk hele forrige måned eksklusive mva. Forbruksdata mottar vi fra nettselskapet ditt, og vil derfor samsvare med forbruk på nettleie-fakturaen din.


2) Påslag: 0,80 øre/kWt* påslag eksklusive mva går til lovpålagte elsertifikat og handelsavgifter. Påslag er skilt ut som en egen post på fakturaen for å synliggjøre den faktiske kostnaden påslaget utgjør.

*Økt rentekostnad for strømhandel gjør at vi fra 1. juli endrer påslaget fra 0,80 til 1,6 per kilowattime for eksisterende kunder. Tibber vil fremdeles ikke tjene penger på strømforbruket ditt. Les mer om hvorfor vi gjør denne endringen her.

3) Tibber Abonnement: Tibber abonnementet er kr 39 pr måned. Uten mva kr 31,20.

4) Mva 25 %. Mva er skilt ut som egen post på fakturaen. Dette for å synliggjøre kostnader uten merverdiavgift.

5) Til gode (kreditert): Fratrekk for beløp du eventuelt har til gode.


Svarte dette på spørsmålet?