Begrensninger på effektbalansering med Easee ladeboks + IT/TT-nett og lading med 3-fase
Kai Marius avatar
Skrevet av Kai Marius
Oppdatert for over en uke siden

Begrensninger på IT/TT-nett og 3-faselading

Med innføringen av effekttariff på nettleie så vil mange fremover lade med lavere effekt på laderne sine enn tidligere.

❗️Dersom du har en Easee ladeboks som er satt opp på IT-nett (230V) med 3-fase og ladeeffekten faller til under 11A, så vil ladingen bli stoppet når Effektbalansering i Tibber-appen er aktivert. Vi anbefaler derfor at du endrer innstillingene for fasevalg i Easee appen til 1-fase lading.❗️


Slik aktiverer du 1-faselading i Easee-appen (eller sjekke hvilken fase du lader på):

  1. Gå til Innstillinger for laderoboten i Easee-appen.

  2. Under Generelt trykker du på Fasemodus.

  3. Her velger du 1-faselading eller Automatisk.

    Merk: Ved å velge Automatisk kan bilens egen app begynne å sende push-meldinger om avbrutt lading når laderen bytter fra 3-fase til 1-fase lading. Skulle du plages av dette bør du gå inn i bilens egen app og skru av disse push-meldingene.

For våre kunder med Tesla Model 3/Y så ser Easee på mulige løsninger slik at disse bilene fortsatt skal kunne lade bilen sin med 3-fase selv på lavere effekt.


Dette informerer Easee om på sin supportside:


Det er ikke mange biler som støtter en konvensjonell 3-fase lading på IT/TT-nett. Derfor er Easee-laderne satt til å ikke tillate 3-fase lading på IT/TT-nett under 11 A.

Det betyr at hvis sikringen din er 10 A eller Equalizeren begrenser laderen, vil laderen bare tilby 1-fase lading. Det er heller ikke alle biler som kan lades med 3-fase på IT/TT-nett, så du må sjekke med din bilforhandler før du endrer Fasemodus. Hvis bilforhandleren sier du bare kan bruke 1-fase på IT/TT-nett, kan du låse laderen til 1-fase i Fasemodus innstillingen. Hvis ingenting er spesifisert, anbefaler vi å sette Fasemodus til Automatisk inne i Easee-appen når du lader på IT/TT-nett. På Automatisk vil de fleste biler kunne kommunisere med laderen hvor mange faser de ønsker å lade med.


Hva er forskjellen med 3-fase og 1-faselading i Easee-appen?

Det er minimal merkbar forskjell på 3-fase og 1-fase lading. Ved 1-faselading vil bilen lades noe saktere enn på 3-fase men det er såpass liten forskjell at du trolig ikke vil merke noe.

Svarte dette på spørsmålet?