Hvorfor er strømprisen så høy? 😱

Mange lurer på hvorfor strømprisen varierer. Her har vi samlet generell informasjon om strømmarkedet og en oversikt over noen av de viktigste faktorene som spiller inn på prisutviklingen.


Generelt om strømmarkedet:

Strømprisene i Norge settes på kraftbørsen Nord Pool, men avhenger også av situasjonen i andre land i Europa. Det første har med tilbud og etterspørsel på kraftbørsen å gjøre, det andre har med produksjons- og overføringskapasitet i det europeiske kraftsystemet. Alle våre nordiske naboland handler på Nord Pool, så derfor vil markedsforholdene der også påvirke strømprisen i Norge.

Norge er videre delt inn i ulike prisområder, og strømprisene avhenger av hvilket område du befinner deg i. Kjøp og salg av strøm gjøres per område, og baserer seg på tilbud, altså egen kraftproduksjon og eventuelt import, og etterspørsel, altså eget forbruk av kraft og eventuelt eksport, i det spesifikke prisområde. Hvis du for eksempel bor i Oslo (NO1), har hytte på Sørlandet (NO2), slekt på Sunnmøre (NO3) og venner i Tromsø (NO4) vil ikke strømprisene være de samme disse stedene.

De sørlige prisområdene i Norge (NO1, NO2 og NO5) er riktignok mer påkoblet det europeiske kraftmarkedet, gjennom utenlandskabler, enn de nordlige prisområdene (NO3 og NO4). Det er noe av grunnen til at prisene i disse områdene følger hverandre og blir ulikt påvirket av markedsforholdene i Europa.


👉🏻 Høye strømpriser har blitt den nye normalen. Men hvorfor er strømprisene høye? Og skal strømmen koste enda mer fremover?
Du kan lese mer om dette i denne artikkelen her 👈🏻.


Strømprisen i Norge - August/september -22:

NO1, NO2 og NO5:
Dette er hovedårsakene til de høye prisene:

  • Fyllingsgraden i vannmagasinene i NO1, NO2 og NO5 har vært lave siden 2021, noe de fremdeles er. NO2 har spesielt lav magasinfylling.

  • Uforutsigbar og redusert gasstilførsel til Europa fra Russland

  • Høye CO2-avgifter gir dyrere produksjon av fossil energi

  • Tørke i Europa reduserer vannkraftproduksjon og påvirker forsyningen av kull til kullkraftverkene på grunn av mindre vann i elver og vassdrag.

  • Tørken skaper også problemer for kjøling i fransk kjernekraftproduksjon.

Alle de tre områdene i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) er koblet opp mot det europeiske markedet gjennom flere utenlandskabler.


NO3 og NO4:
I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) er prisen langt lavere enn i de tre andre prisområdene våre, og trolig vil prisforskjellene mellom Nord- og Sør-Norge sprike enda mer. De nordlige prisområdene i Norge påvirkes ikke i like stor grad av hva som skjer i det europeiske kraftmarkedet, slik som det gjør for de sørlige prisområdene. Dette fordi de ikke er direkte koblet til det europeiske strømnettet via kabler som importerer og eksporterer strøm til og fra Norge. I tillegg er fyllingsgraden i vannmagasinene i disse områdene gode og markedet der er mettet. Kraftprodusentene sitter igjen med strøm til overs.

Likevel har september så langt gitt NO3 og NO4 noe høyere strømpriser enn de forrige månedene. Kaldere vær, lite vind, og i tillegg er to atomreaktorer i Sverige ute av drift, noe som gjør at vi må overføre mer vannkraft til Sverige som er lokalisert nord i landet. Også de skyhøye gassprisene i Tyskland påvirker de høyere strømprisene i nord, ikke bare sør i landet.

Hvor lenge en kan forvente høye strømpriser i de nordlige delene av Norge er usikkert. Men været har mye å si for prisen. Det beste været er mye vind, mye nedbør og høy temperatur. Blir det for eksempel veldig vått fremover, kan prisene bli noe lavere, men de vil fortsatt være høye siden de andre faktorene (som gassprisen og kraftsituasjonen i Europa) også spiller inn.


Fant du svaret?