Noen målere som er koblet opp med 3-fase i det norske IT-nettet (230V) vil kun vise belastningen på to faser i appen vår. Hvorfor er det slik?

Vi har tatt bort visningen av fasen L2 på følgende målere som er koblet opp med 3-fase på 230V IT-nett:

  • Aidon 6534

  • Landis+Gyr E350

  • Embriq Politerm800

  • Kaifa/Nuri MA304T3

Årsaken til dette er at målerne kun sender oss informasjon om belastningen på L1 og L3. Målemetoden i målere for IT-nett er ofte basert på såkalt 2-systemsmåling eller Aron-kobling, og da måles det kun strøm i to av fasene og ikke i alle tre. Denne målingen er tilstrekkelig for å måle den totale energien du forbruker.

Det vil altså si at det totale forbruket er korrekt. Dette er på grunn av måten måleren er bygget opp på.


🖩Hvorfor kan dere ikke kalkulere den manglende verdien?

Vi har tidligere forsøkt å beregne riktig last på L2, noe som har vist seg å ikke være mulig. Grunnen til dette er at måleren ikke har hardware til å måle vinklingen/gradene mellom fasene.


Vil dette påvirke lastbalansering?

Om du har en Easee eller Zaptec ladeboks så vil vi fortsatt lastbalansere ladingen mot hovedsikringen din basert på de to fasene vi får informasjon om. Vi justerer alle tre fasene likt på ladeboksen din. Dette skal derfor ikke føre til problemer for lastbalansering 👍

Fant du svaret?