Så hva kan dette brukes til da?

La oss gå gjennom de to visningene på toppen av skjermen - en for Forbruk og en for Faser 📊 Vi ser også på varslingsfunksjonen, hva den gjør og hva du kan gjøre i forskjellige scenarioer 👍

Forbruk

Timesgrafen viser forbruksmønsteret ditt opp til de siste 24 timene, både på iOS og Android. Dette lar deg rulle horisontalt tilbake i tid for å se hva som skjedde med energiforbruket ditt hjemme, utforske hva som skjedde, og hvorfor. Du kan også zoome ut og inn manuelt for å endre visningen.

Kortene på bunnen av skjermen kan rulles horisontalt og inneholder den viktigste informasjonen for et raskt overblikk. Disse er også klikkbare, slik at du får enda mer informasjon.

Faser

Denne grafen viser lasten for hver enkelt fase i fargene 🟢🟠🔴, avhengig av hvor nærme lasten er maks ampere på sikringen din. Denne gir en kjapp oversikt over hver fase. Under kan du også se historiske data med dato og klokkeslett, der lasten har vært unormalt høy.

Under stolpene kan du også se en liste med de tilfellene da din hovedsikring var overbelastet de siste 30 dager, de er også klikkbare slik at man kan få mer informasjon om hendelsen.


Varsler

I Tibber-appen under Min konto → Push-varsler kan du velge å aktivere varsler dersom Pulse merker en overbelastning av hovedsikringen din, som vi anbefaler å skru på. En overbelastning er som regel ikke farlig og kan skje dersom du har mange enheter skrudd på samtidig på samme fase. Det er uansett lurt å følge med om det skjer ofte, da det kan være en fordel å kontakte en elektriker som kan rebalansere lastene slik at de blir fordelt mer likt.

Med overbelastningsvarsel for hovedsikringen aktivert, så vil Tibber sende deg et push-varsel så snart vi ser en overbelastning skjer, som du også kan se på sanntidsskjermen eller under Min konto → Push-varsler.


Veiledning

Hva er sikringer og faser?

  • En sikring er en liten dings som overvåker lasten på ledningene den er koblet til. Dersom lasten går over det nivået sikringen er designet for, vil den bryte koblingen slik at ingen elektrisitet går gjennom den.

  • Faser er et annet ord for kabler, vanligvis brukt til å beskrive kabelen eller kablene som leder strøm fra nettet til hjemmet ditt.

Hvilken betydning har det når sikringen min blir overbelastet?

Ofte blir den overbelastet enkelt og greit fordi det er for mange enheter på samme sikring på samme tid. Vanligvis kan en sikring håndtere høyere laster enn den er beregnet for, i kortere perioder. Så lenge sikringen din ikke går slik at strømmen slås av, har du liten grunn til å bekymre deg.

Bare fordi en sikring har gått, betyr ikke dette at den vil gjøre det jevnlig. Prøv først å bytte ut sikringene (dersom du har de av den gamle typen), eller skru sikringen på igjen. Om det ikke skjer ofte, er det i de fleste tilfeller ikke nødvendig å kontakte elektriker.

Dersom sikringen din går ofte, kan det være lurt å kontakte elektriker for å få flyttet noen enheter til en fase som er mindre belastet, eller for å oppgradere sikringen til en med høyere kapasitet.

Appen min gir meg ofte beskjed om at sikringen er overbelastet, hva gjør jeg?

I Tibber-appen din, gå til Hjem → Forbruk nå → Faser. Her kan du se belastingen i sanntid på hver fase. Rødt betyr lasten er i faresonen eller nærme den, men ha i bakhodet at laster kan endres raskt, så det kan være den er gul eller grønn selv om du nylig fikk varsel.

Et bra sted å starte er å sjekke loggene på bunnen av skjermen, som forteller når den siste overbelastningen skjedde. Deretter, prøv å huske om du gjorde noe spesielt i tidsrommet der varselet ble sendt ut. Tok du en klesvask, oppvask, lagde du mat og/eller ladet du kanskje bilen? Dersom flere av disse er på samme fase vil den oftere kunne bli overbelastet som gjør at vi så sender varsel til deg. Om du mottar disse varslene ofte, så kan du forsøke å flytte noe av forbruket ditt til andre tidspunkter for å redusere lasten.

Dersom du fortsatt får varslinger om høy belastning, sjekk at hovedsikringsstørrelsen din er riktig. I appen din, gå til Hjem → Forbruk nå → Tannhjulet og se på “Hovedsikringens størrelse”. Om denne er satt mye lavere enn hovedsikringen din, så vil det kunne utløse varsel.

Ønsker du å justere effekten av elbilladingen din for å holde deg under et trinn på nettleien, så finnes dette som en egen innstilling i appen vår. Ta gjerne en kikk her for hvordan du setter dette opp 😃

Kan Tibber aktivt hjelpe meg med å unngå overbelastning?

Ja! Om du har Tibber Pulse kombinert med en integrert ladeboks (fra Zaptec eller Easee), kan vi automatisk justere ned ladehastigheten når vi ser at belastningen er for høy. Om du har disse, kan du skru det på slik som vist i guiden vår.

Hvorfor er det så mange jevnlige topper i Pulse-grafen min?

Dette er helt normalt, og er vanligvis på grunn av en eller flere elektriske varmeenheter som er skrudd på, som for eksempel:

  • Elektriske ovner

  • Luft-til-luft-varmepumper

  • Varmtvannstanker

  • Luftavfuktere

  • Elektriske varmekabler

Svarte dette på spørsmålet?