Alle samlinger
📉 Tibber Pulse
Få kontroll over forbrukstoppene med Tibber ⚡️
Få kontroll over forbrukstoppene med Tibber ⚡️
Verktøy for å jevne ut strømforbruket
Elisabet Kjerstad Bøe avatar
Skrevet av Elisabet Kjerstad Bøe
Oppdatert for over en uke siden

Nettleien beregnes ut fra når du bruker strøm (energiledd) og hvor mye strøm du bruker på en gang (kapasitetsledd). Jevner du ut strømforbruket og unngår høye forbrukstopper gjennom døgnet, kan du i beste fall spare nettleie-kostnader ⚖️💰. Det viktigste for deg å vite er at du selv kan påvirke nettleien, og det kan vi i Tibber hjelpe deg med 🤗.

Målet vårt er å gi deg verktøy du kan bruke for å jevne ut strømforbruket i løpet av et døgn, slik at du ikke havner på et kapasitetsledd-nivå over det du egentlig må. Med Tibber får du oversikt og kontroll på strømforbruket ditt, slik at nettleien din ikke blir høyere enn nødvendig 🙌.

Sett ønsket maks forbruksgrense i Tibber-appen

Sjekk med nettselskapet ditt hvilke avgiftsnivå de har på maksforbruk (kW per time), og sett en ønsket maks forbruksgrense i Tibber-appen. Du kan se om timeforbruket ditt ligger på grønt, oransje eller rødt nivå i forhold til målet ditt.

Aktiver push-varsel for maks forbruksgrense med Tibber Pulse 🚨
Har du en Tibber Pulse installert i hjemmet ditt kan du sette opp et push-varsel i Tibber-appen, som varsler deg om du ligger an til å bruke mer strøm enn du ønsker innenfor en time. Les mer om maks forbruksgrense og push-varsel her.

Tibber Pulse + Easee/Zaptec ladeboks = Effektbalansering ⚖️
Noen ganger lønner det seg å smartlade elbilen med full effekt om natten når strømprisen er lav. Men hvis smartladingen gir et høyt timeforbruk, kan det gå ut over nettleien. Da trenger du smartlading med effektbalansering 👍.
Les mer om det her.

Se prisen på energileddet av nettleien inkludert i strømprisen i prisskjermen 📲

DIGIN (energiselskapenes bransjeinitiativ for digitalisering) har bygd et standard-API som alle nettselskaper kan bruke for å kommunisere de nye nettleieprisene sine. Dersom du har et nettselskap som har gjort den nye nettleien tilgjengelig for oss gjennom standard- API, så kan du også velge å se prisen på energileddet inkludert i prisskjermen i Tibber-appen.


Under utvikling! 👩‍🔬
Vi ser blant annet på muligheten for å legge til smart varmestyring i effektbalanseringen, slik at vi automatisk kan senke varmen i huset når du nærmer deg din maks forbruksgrense.


Svarte dette på spørsmålet?