Push-varsel ved høyt strømforbruk ⚡️
Eller: Tibber Pulse hjelper deg å ta kontroll på nettleien 🤓
Tore avatar
Skrevet av Tore
Oppdatert for over en uke siden

Ny nettleiemodell ble innført fra 1.juli 2022 for alle norske strømkunder. Med den nye nettleiemodellen blir nettleien beregnet ut fra når du bruker strøm (energiledd) og hvor mye du bruker på en gang (kapasitetsledd). Da er det lurt å sette seg inn i hva som vanligvis er ditt maks timeforbruk, slik at du kan unngå høye forbrukstopper. Det kan vi i Tibber hjelpe deg med ⚖️ 👌🏻.

Obs: Funksjonen krever at du har en Tibber Pulse koblet til Tibber.
Funksjonen er pr idag i en testfase i Tibber Labs.


Aktivering av push-varsel på ønsket forbruksgrense fra Tibber Pulse

Tibber Pulse er et produkt som kobles til strømmåleren din. Den viser strømforbruket ditt i sanntid i Tibber-appen. Nå har vi utviklet en ny funksjon som gjør at den kan varsle deg når du ligger an til å forbruke mer strøm enn du ønsker innenfor en time. Du må altså ha Tibber Pulse for å få tilgang til denne løsningen.

Slik aktiverer du push-varsel for ønsket forbruksgrense:

  1. Først sjekker du gjennomsnittet av de tre høyeste timene dine per måned i Tibber-appen. Gå til Analyser → Forbruk. Velg visning for Per måned.
    Dette for å kunne sette en realistisk ønsket forbruksgrense per time.

  2. Sjekk med nettselskapet hvilke avgiftsnivå de har på maksforbruk (kW per time). Dette for å se hvordan ditt maks timeforbruk kan påvirke nettleien din.

  3. Sett ønsket forbruksgrense i Tibber-appen. Forbruk nå (Pulse) → ⚙️Tannhjul → Varsel for høyt strømforbruk.

    Du får et varsel i appen hvis du ligger an til å gå over ønsket forbruksgrense.

  4. Du kan følge med på forbruket ditt i forhold til ønsket forbruksgrense.

Anslått forbruk denne timen er markert med grønn🟢, oransje 🟠 eller rød 🔴.


Svarte dette på spørsmålet?