Oppdatert: 31.05.2022

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan krigen i Ukraina påvirker strømprisene i Norge på lengre sikt. Det vi kan si noe om er hvordan markedet har reagert så langt på situasjonen og hvilke faktorer som påvirker prisene i en normalsituasjon.

Russland produserer rundt 35% av gassen Europa forbruker i løpet av et år, og prisen på gass økt som en følge av krigen i Ukraina. Ikke fordi gassforsyningen fra Russland til Europa er redusert, men mer fordi markedet har reagert på risikoen for at det kan skje. Videre tar flere av de store europeiske gassleverandørene og sluttbrukere avstand fra russisk gass ved å ikke inngå nye avtaler, og leter etter alternative kilder. Pr i dag har gassimporten stoppet til Finland, Polen og Bulgaria, noe som har får gassprisene til å øke. Gassmarkedet har vært relativt rolig til tross for dette og mesteparten av gassen strømmer fortsatt mot EU som har begynt å fylle opp gass reservoarene for den kommende vinterperioden og ser ut til å være i en sunn tilstand pr nå. Gassprisene er imidlertid fortsatt på svært høye nivåer fra et historisk synspunkt.


Sør-Norge:
Siden områdene sør i Norge (NO 1, 2 og 5) har en fysisk tilknytning til det europeiske kraftmarkedet, vil økt pris på gass normalt få strømprisene i disse områdene til å gå opp. Andre brensler, som kull, opplever også denne usikkerheten, med en sterk prisøkning som en konsekvens av den russiske invasjonen av Ukraina. Dette fører til at kraftprisene i Sentral-Europa øker, noe som igjen påvirker prisene sør i Norge.

Vinteren har vært ganske mild med over normale vindforhold, noe som i stor grad har bidratt til å forbedre situasjonen i vannmagasinene. Gasslagringsnivåene er også på et relativt bedre nivå enn det de var tidlig på vinteren. Begge disse faktorene reduserer den potensielle innvirkningen på kraftprisene. Usikkerheten om fremtiden til russisk forsyning gjør imidlertid dette til en liten trøst, og denne usikkerheten er hoveddriveren for prisutviklingen.

Statnett, som drifter det sentrale strømnettet i Norge, har kategorisert NO1, NO2 og NO5 til å være i en presset situasjon og har oppfordret sine vannprodusenter til å forberede seg på en situasjon der Norge ikke kan stole på betydelig import i vinteren 2023 i tilfelle gassforsyningssituasjonen blir verre.

I Norge har vi generelt mye snø i fjellet og godt med grunnvann, men vannmagasinene i sør har ikke så høy fyllingsgrad, og vil derfor være mer knyttet til det europeiske markedet enn vanlig. Vannforsyningen vi ser i dag er fortsatt stresset og det vil være et betydelig underskudd i Sør-Norge etter vårflommen, noe som skapet behov for å redusere eksporten og øke importen i sommerperioden for å normalisere situasjonen. Vi nærmer oss likevel en varmere årstid der strømforbruket går ned på grunn av mindre behov for oppvarming. Dette betyr igjen at avhengigheten til europeiske markeder burde blir mindre. Vanligvis reduseres strømprisene noe utover våren og sommeren.

Nord-Norge:

I nordlige områder i Norge (NO 3 og 4) er kraftproduksjonen er stabilt høy. Men det har vært en kald vår, noe som har ført til en litt sen start på vårflommen og dette har ført til noen dager med høyere priser i NO3. NO4 (Nord-Norge) har fortsatt lave strømpriser. Etter vårsmeltingen bør NO3 og NO4 har rikelig med vannforsyning og derfor fullstendig koblet fra prisnivået på det kontinentale Europa og de sør-nordiske områdene. NO3 og NO4 er ikke direkte tilknyttet det europeiske kraftmarkedet, og blir derfor ikke like påvirket av europeiske gasspriser som de sørlige prisområdene. Samlet fører dette til lavere strømpriser i NO 3 og 4 enn ellers i landet.


Prognose:

  • Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til prisutviklingen på brensel, som igjen er drevet av usikkerheten knyttet til tilgjengeligheten av russiske produkter som en konsekvens av den pågående krigen.

  • Vi ser fortsatt lave strømpriser i nordlige områder i Norge. I Sør-Norge forventes det å fortsette med lavere priser på ulike tider på døgnet, som for eksempel nattestid. Dette gir gode muligheter til å få en lavere snittpris på strømmen en bruker ved å være bevisst og smart i strømforbruket.

  • NorNed-kabelen til Nederland er ute på grunn av feil i hele sommerperioden. Noe som burde gjøre prisene mer stabile i Norge.

  • Den nye finske atomreaktoren (Olkiluoto 3) startet den eksperimentelle produksjonsfasen i midten av mars måned og pågår nesten i henhold til planen. Dette vil kunne bidra positivt til energiforsyningen, men foreløpig er prisene sør i Norge upåvirket av dette på grunn av nettbegrensinger.

    Alt i alt, det vi kan forvente i fremtiden er et mer volatilt/usikkert strømmarked.


    I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke faktorer som vanligvis påvirker prisene i en normalsituasjon.


Fant du svaret?