Gå til Tibber

For at Pulse skal fungere er den avhengig av tilgang til et WiFi-nettverk, enten ditt eget eller kanskje en nabo sitt om ditt ikke når frem i for eksempel et borettslag.

Mange har Pulse plassert inne i strømselskapet i for eksempel en kjeller hvor dekningen ikke er strålende. Det kan da være en idé å sette Pulse på utsiden av skapet for å bedre mottaket.

Ved plassering utendørs eller i et innvendig skap kan Pulse i noen tilfeller være i grenseland hva signalstyrken angår. Da kan det hjelpe å endre retningen på Pulse slik at antennen blir stående riktig i forhold til ruteren din.

Illustrasjon av hvordan du kan endre retningen på Pulse for å få bedre dekning.

Pulse er designet for bruk innendørs. Vi har testet den til å fungere ned mot 20 minusgrader, så temperaturen er vanligvis ikke ett problem. Pulse er ikke glad i vann, og må stå fuktfritt, uten fare for kondens. Hvis Pulse slutter å fungere grunnet fuktskader dekkes ikke dette av garanti eller reklamasjon.


Svarte dette på spørsmålet?