Alle samlinger
🥵 Varmestyring og kjøling 🥶
Info om smartstyring av varmtvannsbereder
Info om smartstyring av varmtvannsbereder
Pr i dag har vi ikke smartstyring av VVB
Camilla avatar
Skrevet av Camilla
Oppdatert for over en uke siden

Per i dag har vi ikke smart styring av VVB, men dette er noe som absolutt er et veldig interresant område! Grunnen til at vi ikke støtter det er fordi vi ikke vet temperaturen inne i selve tanken. Om temperaturen i en VVB blir for lav kan det i verste fall oppstå danning av farlige legionella bakterier 🦠🌡️.

Vi ser på mulighet for å integrere smarte tanker 🧠 


Dersom man ønsker å sette opp styring av VVB selv, kan man bruke Aeotec - Heavy Duty Switch eller Heatit Single relay sammen med Homey eller Futurehome.

Med en slik løsning kan ikke tanken styres fra Tibber, men man kan se informasjon om forbruket i Tibber-appen 📉 Styringen gjøres i Homey eller Futurehome appen 📱


⚠️ Som nevnt over; Være obs på danning av legionella bakterier ved å sette opp egen styring av dette.

🛠️ Aeotec - Heavy Duty Switch og Heatit Single relay må monteres av installatør.

Om du har planer om å bytte ut varmtvannstanken din, kan du sjekke ut OSO eller Høiax sine smarte beredere.


Tags: høyaks høyax


Svarte dette på spørsmålet?