Oppdatert 17.08.2022

Desember 2021 innførte regjeringen en strømstøtte-ordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser gjennom vinteren. Kompensasjonsnivået i ordningen er 55 % for desember 2021, og 80% fra januar 2022. For forbruk september - desember 2022 dekkes 90%. Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 55 - 90% av gjennomsnittlig strømpris for sitt prisområde per måned av det som overstiger 70 øre per kWt eks mva. Regjeringen har informert om at strømstøtte vil gjelde ut mars 2023. Her kan du lese mer.

❗️Det er nettselskapet som håndterer ordningen, og kompensasjonen kommer på nettleiefakturaen. Nettselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette. Tibber har ikke gjennomfakturering. Som kunde trenger du ikke foreta deg noe, det skjer automatisk. Hvis kompensasjonsbeløpet er høyere enn nettleien vil det bli utbetalt til din konto❗️

I noen tilfeller har ikke nettselskapet tilgang til kontonummer. Dette gjelder gjerne hvis du ikke har registrert AvtaleGiro eller eFaktura for nettleien. Hvis dette gjelder deg, ta direkte kontakt med nettselskapet ditt.


Hvordan regne ut strømstøtten:

Januar 2022 - mars 2022:

Rammer for ordningen januar - mars:

Terskelpris: 70 øre/kwh

Kompensasjonsgrad: 80 %

Volumbegrensning: 5 000 kWt

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen januar - mars:

(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris - 70 øre/kwt) * 0,80 * 1,25

❗️For forbruk i september - desember 2022 dekkes 90 % ❗️

Det er snittprisen fra Nord Pool for ditt prisområde for den gjeldende måneden som bestemmer hvor mye støtte du får, ikke din personlige snittpris. Selv om alle Tibber-kunder har timespotpris fra Nord Pool er det snittprisen for hele måneden for ditt prisområde som avgjør om det blir støtte for ditt prisområde, og hvor mye det blir. Det har altså ingenting å si hva du betaler for strømmen, eller hvilken avtale du har. Det som har noe å si for strømstøtten er hvor høyt forbruk du har, og hvilket prisområde du bor i. Alle som bor i samme prisområde med likt antall kWt brukt forrige måned vil få den samme støtten.


I denne videoen kan du se Hallgeir Kvadsheim forklare strømstøtte:


Prisforskjeller i ulike deler av landet:

Vi har fem ulike prisområder for strøm her til lands – sør, øst, vest, midt og nord. Hvor mye du får tilbakebetalt avhenger av den gjennomsnittlige spotprisen i prisområdet der du bor. Gjennomsnittlig spotpris i NO 3 (Midt-Norge) og NO 4 (Nord-Norge) er ofte lavere enn i de andre prisområdene, og havner gjerne utenfor støtteordningen.

Kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette.


Spørsmål og svar:

Noen av svarene er hentet fra NVE sine sider.

Hvilket gjennomsnitt brukes for utregning av støtten?
Gjennomsnittsprisen per måned for ditt prisområde benyttes for utregning av støtten. Det vil si at det fortsatt vil lønne seg å være en fornuftig strømbruker, å legge forbruk til timer med lavere pris. Hvordan du kan være en smartere forbruker kan du lese mer om her.

Trenger jeg å gi beskjed til nettselskapet mitt eller strømleverandør?

Nei, ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap. Nettselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

Blir beløpet fratrukket på strømregningen?

Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 80% (januar 2022 - mars 2023) av gjennomsnittlig strømpris per måned av det som overstiger 70 øre per kWt eks mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra det en betaler i nettleie.

Hva om prisen er veldig høy i noen timer?

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

Dekkes strømutgiftene for hytta?

Nei, ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Dersom nettselskapet har registrert boligen som husholdning i sine systemer vil du få støtte.

Vi bruker mer enn 5000 kWt i måneden. Hva skjer med forbruket over 5000 kWt?

Du må betale markedspris for forbruket over 5000 kWt, men får kompensert for forbruket opp til 5000 kWt.

Hvis man eier flere boliger, dekkes alle eller kun én?

Hvis boligene er registrert som husholdningskunder blir det kompensasjon for alle boligene.

NVE har samlet flere spørsmål og svar om strømstøtten her.


Fant du svaret?