Oppdatert 10.01.2022.

Regjeringen forsterker ordningen som skal hjelpe husholdninger med å håndtere rekordhøye strømpriser gjennom vinteren. Kompensasjonsnivået i ordningen økes fra 55 til 80 prosent. Det vil si at ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 80% av gjennomsnittlig strømpris for sitt elspotområde per måned av det som overstiger 70 øre per kWt eks mva.

Kompensasjonsnivået på 80% gjelder for januar, februar og mars. For desember, der regningene allerede er sendt ut, gjelder et kompensasjonsnivå på 55%.

Her kan du lese mer om regjeringens forsterkede støtteordning.

❗️Det er nettselskapet som håndterer ordningen, og kompensasjonen kommer på nettleiefakturaen. Nettselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette. Tibber har ikke gjennomfakturering. Som kunde trenger du ikke foreta deg noe, det skjer automatisk. Hvis kompensasjonsbeløpet er høyere enn nettleien vil det bli utbetalt til din konto ❗️


Hvordan regne ut strømstøtten:

Strømstøtten økes fra 55% til 80% av den andelen av strømprisen som er over 70 øre kWt.

Gitt at månedlig snittpris er 1,50 kroner kWt blir regnestykket slik:

Andelen av prisen som er over 70 øre utgjør 80 øre

80% av 80 øre utgjør 64 øre

Støtten blir på 64 øre pluss merverdiavgift, blir 80 øre

Eksempel:
En bolig med årlig forbruk på 27 000 kWh vil få 2 463 kroner i stønad for januar, basert på en kraftpris på 143 øre per kilowattime.

En bolig med årlig forbruk på 11 000 kWh forbruk vil få 1 004 kroner i stønad for januar, basert på en kraftpris på 143 øre per kilowattime.

Dersom kompensasjonsnivået hadde blitt stående uendret på 55 prosent, ville støtten for januar vært på henholdsvis 1 694 kr og 690 kroner, basert på en kraftpris på 143 øre per kilowattime.

Eksempel på stønad er hentet her.


Spørsmål og svar:

Noen av svarene er hentet fra NVE sine sider.

Hvilket gjennomsnitt brukes for utregning av støtten?

Gjennomsnittsprisen per måned for ditt elspotområde benyttes for utregning av støtten. Det vil si at det fortsatt vil lønne seg å være en fornuftig strømbruker, å legge forbruk til timer med lavere pris. Hvordan du kan være en smartere forbruker kan du lese mer om her.

Trenger jeg å gi beskjed til nettselskapet mitt eller strømleverandør?

Nei, ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap. Nettselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

Blir beløpet fratrukket på strømregningen?

Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 80% (januar - mars) av gjennomsnittlig strømpris per måned av det som overstiger 70 øre per kWt eks mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra det en betaler i nettleie.

Hva om prisen er veldig høy i noen timer?

Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

Dekkes strømutgiftene for hytta?

Nei, ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Dersom nettselskapet har registrert boligen som husholdning i sine systemer vil du få støtte.

Vi bruker mer enn 5000 kWt i måneden. Hva skjer med forbruket over 5000?

Du må betale markedspris for forbruket over 5000 kWt, men får kompensert for forbruket opp til 5000.

Hvis man eier flere boliger, dekkes alle eller kun én?

Hvis boligene er registrert som husholdningskunder blir det kompensasjon for alle boligene.

NVE har samlet flere spørsmål og svar om strømstøtten her.


Tags: strømstøtte kalkulator

Fant du svaret?