De høye strømprisene medfører dessverre utfordringer i privatøkonomien for mange. Når Tibber kjøper inn strøm, kjøper vi til den samme prisen som du betaler, og vi tar ingen profitt fra strømsalget. På grunn av de høye strømprisene har vi dessverre ikke mulighet til å tilby utsettelse av forfallsdatoen på fakturaen din.


Slik fungerer innkjøp av strøm:

I Norges selges og kjøpes strømmen på kraftbørsen, Nord Pool. Hver dag legger kraftprodusentene inn hvor mye kraft de ønsker å selge det neste døgnet til hvilken pris, og strømselskapene legger inn hvor mye kraft de trenger det neste døgnet. Derfor er det viktig at det hele tiden er en god balanse mellom hvor mye strøm som produseres hos kraftprodusentene, og hvor mye strøm som til enhver tid blir brukt av kundene. For at systemet skal fungere, må det være balanse mellom hvor mye vi bruker og hvor mye strøm vi produserer hvert år, året rundt. Hvis man ser at tilgangen i Norge er begrenset importerer man gjerne strøm, mens det i perioder med god tilgjengelighet kan eksporteres strøm.


Slik selger vi strømmen videre:

Tibber kjøper strømmen fra Nord Pool og selger den videre til våre kunder. Vi handler altså inn strømmen før forbrukerne betaler for den, 15-17 dager etter månedsslutt. Vi foretar altså et kjøp på forskudd for deg, og du betaler kun for den strømmen du faktisk har brukt, hver måned. Hver måned binder vi opp store summer i handelen av strøm, som betales av forbrukerne i etterkant. Tibber har ingen marginer på strømmen, noe som er bra for deg som kunde, men det gir oss ingen mulighet til å tilby utsettelser på fakturaer.


Høye strømpriser skaper trøbbel også for strømselskapene:

Forbrukerne fortviler over rekordhøye strømpriser, og dette kan også ramme strømselskapene som lever av å videreformidle strøm til forbrukerne. Flere strømselskaper i Europa har gått konkurs som følge av skyhøye strømpriser og det er ikke usannsynlig at dette kan skje i Norden. Det kan kanskje høres rart ut at selskaper som lever av å selge strøm rammes av høye priser, men det finnes en forklaring: Et strømselskap har ofte korte betalingsfrister for kraften, mens kundene typisk ikke betaler før om en måned. Da risikerer strømselskapet at arbeidskapitalen rammes, og selskapet kan havne i en likviditetsskvis som er svært krevende. Når prisene firedobles på kort tid, så skaper dette derfor en større utfordring også for strømselskapene.


Hva påvirker prisene på kraftbørsen?

Prisene baseres på tilbud og etterspørsel. Det er kanskje ikke alltid lett å forstå hvorfor strømprisene kan variere så mye. Hvorfor er det dyrt en vinter, men billigere en annen? Du kan lese mer utfyllende om dette her. I tillegg er det mange flere faktorer som påvirker strømprisen, for eksempel drivstoffpriser, kraftimport og eksport til nabolandene, karbonavgifter eller vær og vind. Du kan lese mer om de grunnleggende faktorene her.


Fant du svaret?