Ladeboks som kommuniserer med Tibber
Ordforklaringer og anbefalte innstillinger
Camilla avatar
Skrevet av Camilla
Oppdatert for over en uke siden

Vi får ofte spørsmål om hvilke innstillinger vi anbefaler ved bruk av ladeboksene som kommuniserer med Tibber. Under finner du en oversikt over anbefalte innstillinger. For enkelte kan det være at vi må finne en tilpasset løsning til deg og din/dine biler.


Ordforklaringer:

Ladeboks som kommuniserer med Tibber:

Ladeboks som kan styres via appen, og som kan lastbalanseres ved bruk av Tibber Pulse. Easee og Zaptec er ladeboksene som kommuniserer med Tibber.

Integrert bilmodell:

Bilmodell som du kan koble til, og styre via Tibber. Oversikt over disse bilmodellene finner du her, og under Power-ups i appen. Med integrerte bilmodeller kan du smartlade uansett hvilken ladeboks du har.

Ikke-integrert bilmodell:

Bilmodell som ikke kan styres direkte via Tibber. Så lenge du har en ladeboks som kan kommunisere med Tibber, kan du fortsatt smartlade via ladeboksen. Vi anbefaler alltid å registrere bilen i Tibber-appen, slik at vi har oversikt over bilens batteristatus satt fra fabrikk.


Anbefalte innstillinger til ulike senario:

Ladeboks som kommuniserer med Tibber og en ikke-integrert bilmodell

Smartlading vil bare være tilgjengelig fra ladeboksen. Her må du legge til en bil i appen for at lading skal bli tilgjengelig fra appen.

Ladeboks som kommuniserer med Tibber og en integrert bilmodell

Smartlading er mulig fra lader og bil. Vi anbefaler at du velger å lade fra ladeboksen. Men du bør ha bilen integrert i appen, slik at vi har tilgang til batteristatus.

En ladeboks som kommuniserer med Tibber, en integrert bilmodell og en ikke-integrert bilmodell

Hvis det er koblet en ikke-integrert bil som bruker ladeboksen og en PHEV (Plug-in hybrid), som bruker en vanlig stikkontakt kan det skape utfordringer. I dette tilfellet vil den integrerte bilen kunne overstyre smartladingen, slik at den starter eller stopper før den skal. Den beste løsningen for dette er å holde smartlading aktivt på ladeboksen, men avskrudd på bilen og heller bruke en “timer” hvis bilen lades via stikkontakt.

Hvis begge bilene bruker ladeboksen kan det lønne seg å kun ha smartlading aktivert på ladeboksen. Hvis dette fører til feil lading, kan du prøve å skru smartlading på i bilen, fordi det har mulighet til å overstyre laderen.

En eller flere ladebokser som kommuniserer med Tibber og to eller flere ikke-integrerte bilmodeller

Smartlading er bare mulig via ladeboksen. Uansett hvilken bil som er koblet til laderen vil den anta at bilen med høyest batterikapasitet er koblet til. Dette kan føre til problemer hvis det er en bil som har mindre batteri og lav gjennomsnittlig ladehastighet. I slike tilfeller vil ladingen av bilen med minst kapasitet starte med en gang, på grunn av kalkuleringen som blir gjort.

Det er per nå ingen god løsning for dette scenariet, men vi jobber med det, slik at det vil være mulig å velge foretrukket bil til en spesifikk lader.

To ladebokser som kommuniserer med Tibber, en integrert bilmodell og en ikke integrert bilmodell

Smartlading bør være aktivert på den ladeboksen som den ikke-integrerte bilmodellen er koblet til.

På ladeboksen som er koblet til integrert bilmodell, er det lurt å sette smartlading på i bilen og av på laderen. Det kan være utfordringer med hvilken bil utregningen av lading regnes ut fra på den ikke-integrerte bilmodellen.

To ladebokser som kommuniserer med Tibber og to integrerte bilmodeller

Kan mulig fungere ved å bare bruke smartlading via ladeboksen, men vi anbefaler å gjøre det via bilen.


Svarte dette på spørsmålet?