Når du har byttet WiFi-ruter må du sette opp Pulse på nytt for å legge inn den nye ruteren din.


Fremgangsmåten er som følger:

  1. Koble fra Pulse under "Power-ups" i appen

  2. Koble Pulse fra HAN-porten

  3. Koble Pulse til USB-strøm

  4. Trykk inn den lille reset-knappen på siden med noe tynt

  5. Når Pulse lyser stabilt grønt kan du koble den til på nytt i appen under "Power-ups" (bla litt nedover, Power-ups er sortert i alfabetisk rekkefølge). La Pulse være koblet til USB-strøm under hele installasjonen.

Følg instruksene på skjermen og så er du ferdig 😀

Dersom du ikke får koblet til Pulse etter å ha fulgt denne instruksjonen, kan du prøve å trekke ut støpselet til internett-ruteren din i minst 30 sekunder og se om du får satt opp Pulse på nytt da.

Tips: Det kan være at vi ikke har tilgang til å lese nettverket. For at vi skal få det, må lokal nettverksdeling være aktivert for Tibber.

Fremgangsmåte for aktivering:

Systeminnstillinger ➡️ bla ned ned til: Tibber ➡️ Aktiver lokalt nettverk


Fant du svaret?