Alle samlinger
Lastbalansering med Pulse
Lastbalansering med Pulse
Slik fungerer det
Kai Marius avatar
Skrevet av Kai Marius
Oppdatert for over en uke siden

Med Tibber Pulse koblet til strømmåleren din, kan den lese av hvor høy belastning det er på de ulike fasene i boligen din. Du kan også legge inn hvor stor hovedsikringen er. På denne måten kan Pulse til en hver tid se hvor høy belastningen er i forhold til størrelsen på hovedsikringen/overbelastningsvern.


iOS:
For iOS finner du innstillinger ved å trykke på ⚙️ oppe i høyre hjørne når du er inne i "Pulse-boblen" i Tibber-appen.
Her kan du skru på lastbalansering og finne andre innstillinger for Pulse.

Android:

Innstillinger på Android finner du ved å trykke på:
Pulse-boblen ➡️ Per Fase ➡️ Innstillinger.


Hvis du har en ladeboks til elbil som er integrert med Tibber kan du i innstillingene til ladeboksen og Pulse aktivere lastbalansering. Èn Tibber Pulse kan brukes til flere ladebokser.

Fordelene med lastbalansering er at du kan velge en sikring med større kapasitet til laderen som gir høyere potensiell ladehastighet, enn uten lastbalansering.


Hvordan fungerer lastbalansering?

  1. Tibber Pulse overvåker strømforbruket på hovedsikringen i hjemmet ditt og sender dette til Tibber.

  2. Når forbruket nærmer seg hovedsikringens maksbelastning senker Tibber ladehastigheten på ladeboksen.

  3. Så snart det totale forbruket går ned, øker Tibber ladehastigheten igjen.
    På denne måten unngår du overbelastning på hovedsikringen din.

Lastbalansering illustrert.

Svarte dette på spørsmålet?