Gjennomfakturering er når strømregningen og nettleien samles på en og samme faktura. Dette gjør det enklere å få oversikt for kunden, men det er dessverre ikke så lett å få til i praksis. Her forklarer vi hvorfor.


Nettleie og gjennomfakturering

Strømselskaper som tilbyr gjennomfakturering gjør jobben for nettselskapet med å kreve inn pengene, men det er strømselskapet som sitter med risikoen for å ikke få inn betaling. Nettselskapene har fått gjennomslag hos myndighetene (NVE) for at selskaper som selger strøm må stille store garantier om de skal formidle nettleien som en del av strømregningen. Derfor må Tibber stille med bankgarantier i millionklassen per nettselskap (akkurat nå er det 160 nettselskap i Norge) for å kunne tilby gjennomfakturering.

Dette er et punkt som Tibber har prøvd å jobbe med, siden det innebærer store kostnader per kunde å viderefakturere nettleie på denne måten. For å få til en slik viderefakturering ville vi måtte øke prisene på abonnementet eller innføre andre gebyrer. Dette ønsker vi ikke. Om NVE sitt regelverk hadde gjort det frivillig, så kunne vi selvsagt tilbudt det som en frivillig ordning, men slik regelverket er i dag så må det tilbys enten til alle eller ingen innenfor et nettselskap sitt område. Siden vi ikke ønsker å øke prisene på abonnement eller påtvinge fakturering av nettleie for alle (det er også mange som ønsker nettleie på egen faktura), så jobber vi med andre løsninger. Vi er optimistiske og jobber med regulator på dette, og parallelt så jobber vi med å få på plass nye løsninger i appen (og andre relevante steder) der du som bruker får full oversikt over kostnadene til nettleie også.


Hva gjør vi i Tibber

Dagens løsning for gjennomfakturering er en såkalt midlertidig løsning. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har flagget flere ganger at det vil komme endringer, men det drar ut i tid og det har så langt vært dårlig progresjon. De utredet en ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet for strøm i 2015, og arbeidet pågår enda. Tibber vil fortsette å gi innspill til NVE for å få fortgang i en felles standard med balanserte betingelser, slik at du som kunde får:

  • Velge om du vil ha gjennomfakturering av nettleie

  • En så lav kostnad som mulig ved å fjerne kravet om at de som selger strøm og viderefakturerer nettleie får store ekstrakostnader

I mellomtiden vil vi jobbe med alternative løsninger for å gi deg full oversikt over nettleie, og så krysser vi fingrene for at arbeidet med en god nasjonal standard for gjennomfakturering kan gå raskere.


Hjelp til å forstå nettleiefaktura

Nettleiefaktura er ikke alltid like lett å forstå. I denne artikkelen hjelper vi deg med hvordan du kan lese faktura for nettleie.


Fant du svaret?