Hvorfor er det ulik pris hos Tibber og andre strømselskap?

Spotprisen varierer time for time. Det er prisen for inneværende time som vises i Tibber-appen. Mange aktører viser en gjennomsnittspris for dagen og vil dermed avvike fra timesprisen. Andre selskaper viser kanskje en tidsbegrenset kampanjepris. Så husk å sammenligne 🍎🍎

Hvorfor viser det forskjellig pris for huset og hytta?

Norge er delt inn i ulike prisområder og prisene mellom de ulike områdene kan variere. Du kan lese mer om dette her.

Hvorfor er spotprisen i Tibber-appen ulik spotprisen som vises på på Nord Pool?
I Tibber-appen kan du velge å vise spotprisen med og uten avgifter.
Bla deg litt nedover på siden etter å ha trykket på prisboblen på hjemskjermen i appen vår. Ved å velge pris uten avgifter (avgifter = mva + påslag som går til å dekke avgifter som lovpålagte elsertifikat og handelskostnader til eSett), skal du få samme spotpris som Nord Pool viser time for time. Påslaget vårt går KUN til å dekke direkte kostnader forbundet med innkjøp av strøm, men gir ingen gevinst til oss. Påslaget kan variere ettersom pris på elsertifikat varierer, men vil aldri gi oss en fortjeneste på strømprisen.

Jeg har fått tilbud om en lavere pris hos en konkurrent. Burde jeg velge det?

Det finnes mange ulike avtaler og kampanjer. En spotprisavtale vil som regel alltid være rimeligst over tid. Les mer om ulike typer avtaler her, og hva man bør være oppmerksom på når man velger avtale.

Hva er egentlig spotpris?

Spotpris er den prisen strømleverandører kjøper strømmen for. Spotprisen settes av kraftbørsen Nord Pool, og prisene settes basert på hvor mye strøm som produseres og hvor stor etterspørselen er. Lav produksjon og høy etterspørsel = høyere priser.


Og her er noen flere spørsmål som du kanskje leter etter 😊

Hva er Nord Pool?

Nord Pool (link: https://www.nordpoolgroup.com) er den offisielle strømbørsen hvor alle norske strømleverandører (og 18 andre land i Europa) kjøper strømmen sin fra. Nord Pool driver det ledende kraftmarkedet i Europa og tilbyr day - ahead og intradag marked til alle landene som handler strøm fra de. Day ahead (dagen før) markedet bidrar til å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Hva er opprinnelsesgarantier?
Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Dersom du har valgt en avtale med opprinnelse fra fornybar energi, kjøper Tibber opprinnelsesgarantier fra den aktuelle produsenten. Du ser din produsenten til enhver tid i Strømpris-boblen ➡️ Produsent i appen.

Hva er elsertifikat?
Elsertifikater er en støtteordning for strøm produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon. Elsertifikat er et lovpålagt påslag for alle strømkunder.


Fant du svaret?