Hvorfor er det ulik pris hos Tibber og andre strømselskap?

Spotprisen varierer time for time. Det er prisen for inneværende time som vises i Tibber-appen. Mange aktører viser en gjennomsnittspris for dagen og vil dermed avvike fra timesprisen. Andre selskaper viser kanskje en tidsbegrenset kampanjepris. Så husk å sammenligne 🍎🍎.

Hvorfor viser det forskjellig pris for huset og hytta?

Norge er delt inn i ulike prisområder og prisene mellom de ulike områdene kan variere. Du kan lese mer om dette her.

Jeg har fått tilbud om en lavere pris hos en konkurrent. Burde jeg velge det?

Det finnes mange ulike avtaler og kampanjer. En spotprisavtale vil som regel alltid være rimeligst over tid. Les mer om ulike typer avtaler her, og hva man bør være obs på når man velger avtale.

Hva er egentlig spotpris?

Du kan lese mer om spotpris og andre avtaler her.


Og her er litt flere spørsmål som du kanskje leter etter🙂

Hva er egentlig Nord Pool?

Nord Pool (link: https://www.nordpoolgroup.com) er den offisielle strømbørsen hvor alle norske strømleverandører (og 18 andre land i Europa) kjøper strømmen sin fra. Nord Pool driver det ledende kraftmarkedet i Europa og tilbyr day - ahead og intradag marked til alle landene som handler strøm fra de. Day ahead (dagen før) markedet bidrar til å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Hva er opprinnelsesgarantier?
Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Tibber kjøper opprinnelsesgarantier fra produsent og kan på denne måten garantere at strømmen som selges er fra fornybare kilder. Du ser din produsenten til enhver tid i
Strømprisboblen --> Produsent i appen.

Hva er elsertifikat?
Elsertifikater er en støtteordning for strøm produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon. Elsertifkat er et lovpålagt påslag for alle strømkunder.


Fant du svaret?