Når strømprisene er rekordhøye er det mange som lurer på hvordan man enklest kan sammenligne ulike typer strømavtaler, hva som lønner seg, og hvordan man kan vite om den avtalen man har er den beste.

Strømpriser hos Tibber er ganske enkelt. Kort oppsummert har Tibber bare en avtale. Denne følger spotpris fra Nord Pool, du betaler det samme som vi gjør når vi kjøper inn strømmen og det er ingen skjulte påslag🤗

I denne artikkelen forklarer vi forskjellen på ulike typer avtaler.

Kampanjer og tilbud

Kampen om strømkundene er stor og strømleverandørene har mange kampanjer og tilbud for å tiltrekke seg kunder. Det finnes mange tilbud å velge mellom, men om en avtale ser for god ut til å være sann så er den ofte det, så om man vurderer en avtale bør man være nøye med å sjekke vilkårene.

Hva bør jeg sjekke:

  • Hvor lenge gjelder tilbudet eller hvor lang er kampanjeperioden

  • Hvilke vilkår gjelder etter denne perioden

  • Er det bindingstid etter kampanjeperioden

  • Er det spesifikke vilkår man må oppfylle for at man skal få tilbudsprisen? Blir avtalen dyrere dersom jeg ikke oppfyller disse kravene?

  • Kan prisen endres innenfor kampanjeperioden, og hvordan varsles jeg om dette?

Spotprisavtaler

Spotpris er den prisen strømleverandører kjøper strømmen for. Spotprisen settes av kraftbørsen Nord Pool, og prisene settes basert på hvor mye strøm som produseres og hvor stor etterspørselen er. Lav produksjon og høy etterspørsel = høyere priser. Les mer om dette her.

Spotprisen er altså like for alle og varierer time for time gjennom hele døgnet.

Det er likevel forskjell på ulike typer spotavtaler, og når man vurderer slike avtaler opp mot hverandre kan det være verdt å merke seg følgende:

Påslag

I tillegg til spotprisen er det vanlig å ta et påslag for å dekke kostnader forbundet med strømavtalen. Hvor mye de ulike aktørene i markedet legger på varierer, men her ser man at mange strømleverandører velger å legge inn en margin som er større enn de reelle kostnadene.

Fast månedsbeløp / abonnementskostnad

Utover spotpris og påslag er det vanlig å også ta et fastbeløp hver måned. Hva dette er kan i stor grad variere fra leverandør til leverandør.

Hva bør jeg sjekke:

  • Påslag og fastbeløp. Siden spotprisen er lik for alle bør man ta en kikk på størrelsen på påslaget og fastbeløpet på avtalen. Dette vil kunne gi deg et bilde av hvor god avtalen er.

  • Kriterier til avtalen og alt med liten skrift. I tillegg bør man sjekke om det er noen spesielle vilkår knyttet til avtalen som gjør at ekstra kostnader påløper. Dette kan være krav om eFaktura og eller Avtalegiro, ekstra kostnader for garantert fornybar energi.

Over tid ser man at en spotprisavtale som regel alltid er billigst over tid. Med en spotprisavtale har man også mulighet for å utnytte de timene når strømmen er billigst og legge forbruket sitt dit. Dette kan du lese mer om her.

Fastprisavtaler

Med en fastprisavtale betaler man en fast strømpris over en periode. I motsetning til en spotprisavtale der prisen varierer time for time gjennom døgnet.

En fastprisavtale vil gi deg en forutsigbarhet på hva strømmen vil koste, men på lang sikt er ofte slike avtaler dyrere enn en spotprisavtale. Når man ser svært høye priser, slik som vinteren 2021, er de høye prisene gjerne bare i noen enkelte timer i døgnet. Selv om man med fastpris potensielt kan unngå de høyeste pristoppene, så har disse avtalene ofte lange bindingstider og vil sjelden lønne seg over tid.

Hva bør jeg sjekke:

  • Fastprisavtaler har ofte lang bindingstid, husk å sjekke dette.

  • Sjekk fastprisen opp mot historiske priser. Selv om man ikke kan spå fremtidige strømpriser, så kan historiske priser gi deg en indikasjon på variasjonene i prisene. Historiske priser kan man sjekke her.

Fant du svaret?