Alle samlinger
⚡️ Strømavtale og pris
Strømavtale
Forskjellen på ulike typer strømavtaler i markedet
Forskjellen på ulike typer strømavtaler i markedet
Jungelen av strømavtaler kan være vanskelig å finne ut av. Hva lønner seg? Hva er en god avtale, og hvordan unngår jeg å bli lurt?
Camilla avatar
Skrevet av Camilla
Oppdatert for over en uke siden

Når strømprisene er rekordhøye er det mange som lurer på hvordan man enklest kan sammenligne ulike typer strømavtaler, hva som lønner seg, og hvordan man kan vite om den avtalen man har er den beste.


Strømprisen hos Tibber

Strømprisen hos Tibber er ganske enkel. Kort oppsummert har Tibber bare en avtale. Denne følger spotpris fra Nord Pool, du betaler det samme som vi gjør når vi kjøper inn strømmen og det er ingen skjulte påslag🤗


Kampanjer og tilbud

Kampen om strømkundene er stor og strømleverandørene har mange kampanjer og tilbud for å tiltrekke seg kunder. Det finnes mange tilbud å velge mellom, men om en avtale ser for god ut til å være sann så er den ofte det, så om man vurderer en avtale bør man være nøye med å sjekke vilkårene.

Hva du bør sjekke:

  • Hvor lenge gjelder tilbudet eller hvor lang er kampanjeperioden?

  • Hvilke vilkår gjelder etter denne perioden?

  • Er det bindingstid etter kampanjeperioden?

  • Er det spesifikke vilkår man må oppfylle for at man skal få tilbudsprisen, blir avtalen dyrere dersom jeg ikke oppfyller disse kravene?

  • Kan prisen endres innenfor kampanjeperioden, og hvordan varsles jeg om dette?

Prismatch

Enkelt sagt er det at strømselskapet ditt matcher et tilbud fra et annet selskap for en periode, slik at du betaler rabattert pris på strømmen. I praksis betyr det at selskapet tjener inn pengene på en annen avtale enn den du har. Prismatch er alltid for en begrenset periode, du må derfor være oppmerksom på hva avtalen din er etter en eventuell prismatch periode er over.


Spotprisavtaler

Spotpris er den prisen alle strømleverandører kjøper strømmen for. Spotprisen settes av kraftbørsen Nord Pool, og prisene settes basert på hvor mye strøm som produseres og hvor stor etterspørselen er. Lav produksjon og høy etterspørsel = høyere priser. Les mer om dette her.

Spotprisen er altså like for alle og varierer time for time gjennom hele døgnet.

Det er likevel forskjell på ulike typer spotavtaler, og når man vurderer slike avtaler opp mot hverandre kan det være verdt å merke seg følgende:

Påslag

I tillegg til spotprisen er det vanlig å ta et påslag for å dekke kostnader forbundet med strømavtalen. Hvor mye de ulike aktørene i markedet legger på varierer, men her ser man at mange strømleverandører velger å legge inn en margin som er større enn de reelle kostnadene.

Noen selskap kan f. eks. ha 0 i påslag, eller til og med negativt påslag på visse avtaler, eller for en viss periode. Dette vil være mulig dersom de på andre avtaler og andre kunder har et ekstra høyt påslag, som gjør at de kan subsidiere andre avtaler og kampanjer de ellers går i minus på🧐

Fast månedsbeløp / abonnementskostnad

Utover spotpris og påslag er det vanlig å også ta et fastbeløp hver måned. Hva dette er kan i stor grad variere fra leverandør til leverandør.

Hva du bør sjekke:

  • Påslag og fastbeløp. Siden spotprisen er lik for alle bør man ta en kikk på størrelsen på påslaget og fastbeløpet på avtalen. Dette vil kunne gi deg et bilde av hvor god avtalen er.

  • Kriterier til avtalen og alt med liten skrift. I tillegg bør man sjekke om det er noen spesielle vilkår knyttet til avtalen som gjør at ekstra kostnader påløper. Dette kan være krav om eFaktura og eller Avtalegiro, ekstra kostnader for garantert fornybar energi.

Statistikk viser at en spotprisavtale som regel alltid er billigst over tid. Med en spotprisavtale har man også mulighet for å utnytte de timene når strømmen er billigst og legge forbruket sitt dit. Dette kan du lese mer om her.


Fastprisavtaler

Med en fastprisavtale betaler man en fast strømpris over en periode. I motsetning til en spotprisavtale der prisen varierer time for time gjennom døgnet.

En fastprisavtale vil gi deg en forutsigbarhet på hva strømmen vil koste, men på lang sikt er ofte slike avtaler dyrere enn en spotprisavtale. Når man ser svært høye priser, er de høye prisene gjerne bare i noen enkelte timer i døgnet. Selv om man med fastpris potensielt kan unngå de høyeste pristoppene, så har disse avtalene ofte lange bindingstider og vil sjelden lønne seg over tid.

Forbrukerrådet anbefaler spotpris så lenge man tåler svingningene i pris gjennom året. Det er fordi snittprisen på spotpris historisk alltid har vært lavere en eksempelvis fastpris og variabel pris. En fastprisavtale kan muligens anbefales hvis du foretrekker å vite nøyaktig hva du må betale per måned basert på ditt strømforbruk, men den er altså gjennomsnittlig dyrere enn spotprisavtaler.

Hva du bør sjekke:

  • Fastprisavtaler har ofte lang bindingstid, husk å sjekke dette.

  • Sjekk fastprisen opp mot historiske priser.

  • Sjekk også hvor mye det koster å komme seg ut av avtalen.

Selv om man ikke kan spå fremtidige strømpriser, så kan historiske priser gi deg en indikasjon på variasjonene i prisene.


Variabel strømavtale

Variable strømavtaler har alle tilleggskostnader lagt inn i prisen, slik at det blir en mellomting mellom spotprisavtale og fastprisavtale. I disse avtalene endres gjerne prisen hver 14. dag, til forskjell fra spotprisavtaler hvor strømprisen er ulik fra time til time. Denne type avtale er laget for å skape en forutsigbarhet, men statistikk viser at spotprisavtaler er billigere enn variable avtaler. Variable avtaler gir deg lite kontroll over hva du faktisk betaler for strømmen.

Send oss gjerne en melding i appen vår eller mail til hello@tibber.com dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å forstå forskjellen på alle de ulike avtalene som finnes der ute🤗


Svarte dette på spørsmålet?