Mill varmeovn

Smart varmestyring med Mill Power-up og installasjon

Oppdatert over en uke siden

Smartstyring av varme med Mill:

Tibber gir deg muligheten til å smartstyre Mill sine radiatorer, panelovner og WiFi-Termostatkontakt basert på strømpris, vær og lignende. For å bruke smart styring av varme med Mill må du ha aktivt abonnement med Tibber.

I Tibber-appen velger du en komfort-temperatur for hvert rom. Denne bruker vi for å styre hvilke temperaturer som skal sendes Mill-enhetene via Mill-appen.

Når du har aktivert smart varmestyring i appen vil vi styre komfort-temperaturen basert på strømpris, værvarsel og isolasjonsgrad. Det vil si at temperaturen satt på Mill-enheten kan være høyere eller lavere enn din valgte temperatur.

Vi bruker også Mill sine sensorer til å lære hvor fort temperaturen synker og øker i rommet, slik at vi bedre kan smartstyre dag- og nattmodus for deg med minst mulig strømforbruk.


Installasjon:

Vi anbefaler at du laster ned bruksanvisningen og illustrasjonsboken, og følger trinnene og illustrasjonene nøye. NB! Ovnen skal kun plasseres horisontalt.

Montering av ovn:

  1. Lag hull i veggen for de nedre hullene. Lag deretter hull i veggen for de øverste hullene.

  2. Sett veggpluggene inn i de borede hullene og fest braketten med 4 skruer.

  3. Plasser ovnen på de nedre tappene på braketten og heng deretter ovnen på de øvre tappene (løft ovnen litt for å justere den på de øvre tappene). Skru inn låseskruene (med klokken) på toppen av braketten.

Tilkobling:

Millheat-appen må være installert før du kan koble til ovnene dine til WiFi-nettverket ditt. Du trenger da kun å følge instruksjonene i appen når du setter opp tilkoblingen med ovnen din. Ovnene bør kobles direkte til ruteren din via WiFi med 2,4 Ghz mode b/g/n. Bluetooth er nødvendig før tilkobling, så sørg for at den er aktivert.
Minimum OS krav: iOS 8.0 og Android 5.0.

  1. Last ned Millheat-appen.

  2. Trykk på "add device" på hjemskjermen i Millheat-appen.

  3. Følg instruksjonene på skjermen.

Koble til Tibber:

Når Mill-ovnen er koblet til WiFi, kan du aktivere vår Mill-Power-up i Tibber-appen. Vår Mill-integrasjon gir deg tilgang til smart varmestyring for dine Mill-ovner, noe som hjelper deg med å redusere oppvarmingskostnadene dine i hjemmet, uten at det går ut over komforten.

Om du har problemer med et Mill-produkt så kan du kikke på deres egen Help desk for å finne løsninger 🙂


Smart varmestyring:

Dag- og nattmodus 🏙🌃

Ved dag- og nattmodus senker vi ikke temperaturen med mer enn 3ºC, det er med tanke på å bruke energi på en mest mulig effektiv måte. Hvis eksempelvis temperaturen senkes for mye vil ovnene jobbe hardere for å varme opp igjen til ønsket temperatur, og derfor bruke mer energi enn nødvendig.

Feriemodus🏖
I feriemodus/sparemodus senker vi temperaturen ned mot 8ºC, men dette vil blant annet være avhengig av lengden på reisen/ferien og utetemperatur. Vi ser på muligheten for å bestemme denne temperaturen selv i appen 😊

Mill - varmeovner i Tibber Store
Du kan kjøpe ulike Mill-ovner i Storen vår, klikk her og scroll deg ned til "varmeovner".

Romstyring 🏡

I den nye Mill-appen har du mulighet til å gruppere enhetene dine i ulike rom. Det som er viktig å tenke på, er hvordan dette vil påvirke og se ut i Tibber-appen. Du kan velge mellom desse to oppsettene:

  • En boble per radiator: Hvis radiatorene dine ikke er koblet til et rom, eller hvis de er koblet til et rom, men er satt til å styres individuelt, vil hver enkelt radiator bli lagt til som en "termostatboble" i Tibber-appen.

  • En boble per rom: Hvis radiatorene dine er koblet til et rom, men ikke er satt til å styres individuelt, vil rommet i stedet bli representert som en "termostatboble" i Tibber-appen. Dette gjelder alle radiatorer som ikke er satt til å styres individuelt.

Når måltemperaturen endres via Tibber, vil en eventuell forhåndsinnstilt "modus" endres til "komfortmodus" i Mill-appen. Det har å gjøre med begrensede muligheter for oss til å styre mot andre moduser.

Mill Sense 🌬️

Har du Mill Sense får du også full kontroll på luftkvaliteten i hjemmet ditt rett i Tibber-appen. Mill Sense vil vises som to "sensorbobler" - en for fuktighet og en for temperatur.

Avhengig av hvordan den er satt opp, vil den også påvirke temperaturen som vises i "termostatboblen" for rommene og/eller individuelle enheter.

Temperaturen som vises der, uten Mill Sense, er alltid gjennomsnittet for rommet (hvis gruppert i rom) eller den faktisk målte temperaturen for den enkelte avleseren. Hvis du derimot har en Mill Sense koblet til rommet, vises temperaturen der i stedet. Hvis du endrer noe i Mill-appen (f.eks. flytter elementer mellom rom osv.), må du gjøre en "re-pairing" i Tibber-appen for at oppdateringen skal tre i kraft i Tibber-appen.

PS. Så snart smart oppvarming eller feriemodus er aktivert i Tibber-appen, vises en Tibber-logo i Mill-appen for å vise at vi nå har kontroll over hvordan radiatorene går.

Ettersom vi ikke har noen kjente feil på Mill sine produkter per i dag, så fortell oss gjerne dersom du har problemer med tilkoblingen eller med Tibber - Mill funksjonaliteten 🤗

Her kan du lese mer om Tibbers smarte varmestyring.


Svarte dette på spørsmålet?