Før du melder en feil til Tibber Store, anbefaler vi at du undersøker om feilen kan skyldes forhold på egen side. Du som kunde mister retten til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Tibber Store får melding innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget. Lovens minimumsfrist gjelder.

Det stilles ingen spesielle krav ved reklamasjon, men av praktiske hensyn bør reklamasjon alltid rettes skriftlig via e-post (hello@tibber.com) eller i chat på Tibber sin hjemmeside. Det bør fremgå av meldingen hvilke problemer som gjøres gjeldende. Ved reklamasjoner etter Forbrukerkjøpsloven som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder frakt.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan forbruker på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke korrigerende tiltak (eksempelvis å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter gjeldende bestemmelser i Forbrukerkjøpsloven. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister.

I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Tibber Store er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler.

Før du returnerer varen du ønsker å reklamere på, må du kontakte oss via chatten i appen/på nettsiden, eller via e-post. Vennligst legg ved returseddelen i din retur.

Send returpakken til:

  • Tibber Norge AS c/o Intin AS

  • Hafstadvegen 25

  • 6800 Førde

Fant du svaret?