Faktura for nettleie vil bli sendt fra nettselskapet ditt. For mange er ikke disse fakturaene alltid like enkle å forstå. Vi hjelper deg med en generell forklaring, men besøk gjerne ditt nettselskap sin hjemmeside for en beskrivelse av din faktura.


Hvorfor betaler jeg nettleie?

Det er nettselskapet som er ansvarlig for å frakte strøm til ditt hjem og du betaler nettleie for denne tjenesten. Nettselskapene har monopol innenfor sitt område, så det er ikke mulig å bytte dette slik som man eksempelvis kan bytte strømselskap. Nettleien skal dekke utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet.


Slik forstår du nettleiefakturaen:

Nettleiefakturaen baserer seg på to deler: Fastbeløp og energiledd / variabelt ledd.

Fastbeløp:

For de aller fleste vil nettleien bestå av ett fastbeløp. Dette deles gjerne opp og man faktureres en lik andel gjennom hele året.

Energiledd / Variabelt ledd:

Nettleien faktureres også basert på hvor mye strøm du bruker. Hva dette kalles vil variere fra nettselskap til nettselskap, men de vanligste beskrivelsene er energiledd eller variabelt ledd. Hva energileddet koster varierer fra nettselskapet til nettselskap.

Eksempel:

Fastbeløp

2050kr pr år.

2050/12= 170kr

Energiledd / variabelt

48 øre kwh

48 øre * 1200 kwh= 576kr

Totalt

746kr

Effekttariff:

Noen kunder blir også fakturert basert på effekttariff. Enkelt forklart betyr dette at man faktureres basert på når forbruket skjer og at det koster mer å bruke strøm i de timene belastningen i strømnettet er høyest. For de kundene som har dette anbefaler vi å finne mer informasjon om dette på nettselskapets hjemmesider.


Fant du svaret?